Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens

Telefoonnummer+31 (0)495- 63 28 28
AdresLoverstraat 6, 6031VD Nederweert

Disciplines

Disciplines


Praktijkondersteuner Jeugd

Mw. Silvie Janssen

De praktijkondersteuner Jeugd is vanuit het Centrum Jeugd en Gezin beschikbaar voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. De werkzaamheden zijn gericht op eenvoudige en complexe opvoed- en opgroeivragen, vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte en toeleiding naar gespecialiseerde zorg.

Diëtiste

We staan er niet altijd bij stil, maar eten is - naast lekker en gezellig- belangrijk voor onze gezondheid. Door gezond te eten wordt het risico op het krijgen van chronische ziekten, zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes verminderd. Ook heeft u een kleinere kans op bijvoorbeeld vitaminetekorten, darmproblemen en bloedarmoede.

Wanneer naar de diëtist?

Bij veel ziekten is een aangepaste voeding onderdeel van de behandeling of zelfs de enige behandeling. U kunt denken aan:

  • darmproblemen: buikpijn, obstipatie (verstopping) en diarree
  • onbedoeld gewichtsverlies
  • slikklachten
  • hartziekten, zoals een hoge bloeddruk
  • diabetes mellitus

En natuurlijk ook bij overgewicht en obesitas.
Hippocrates, een Griekse wijsgeer zei het ruim 2000 jaar geleden al: “laat voeding uw eerste medicijn zijn!

Wat doet de diëtist?

De diëtist bekijkt samen met u welke wijzigingen in uw voedingspatroon nodig zijn en hoe u dat samen kunt doen. Hiervoor wordt in overleg met u een plan gemaakt. De diëtist begeleidt u bij de gewenste verandering van uw voedingsgewoonten. Daartoe worden indien nodig afspraken gemaakt voor een aantal vervolgconsulten. De begeleiding heeft als doel u te helpen zelfstandig met het dieet om te gaan. Een eerste bezoek duurt gemiddeld 45-60 minuten en een vervolgconsult 20 minuten.
Uw eerste afspraak met de diëtist maakt u via de assistente van de huisarts: 0495-632828

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van drie behandeluren per jaar, ongeacht het ziektebeeld en reden verwijzing. Voor kinderen tot 18 jaar geldt géén eigen risico. Uw huisarts kan u informeren of uw behandeling onder een zorgprogramma valt. U hoeft voor een dieetadvies op basis van een zorgprogramma géén eigen risico te betalen.