Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens

Telefoonnummer+31 (0)495- 63 28 28
AdresLoverstraat 6, 6031VD Nederweert

Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens

mw. Linda Slabbers
 
Een praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl (o.a. stoppen-met-roken) en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner beschikt over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten kan behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal zo nodig ook patiënten bezoeken.

 

mw. Milou Effing-Craenen
 
Onze assistente Milou Effing-Craenen heeft de SOH opleiding afgerond. De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien. Milou is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt zij de huisarts.

De spreekuurondersteuner ziet onder andere de volgende aandoeningen:
• Keelklachten
• Neusbloeding
• Bijholteontsteking / verkoudheid
• Scheur-/ snij-/ schaafwond
• Bijtwond
• Brandwond
• Enkelletsel/ teenletsel
• Bloeduitstorting onder nagel
• Allergische huidreacties / Corpus alienum huid
• Insectenbeet / tekenbeet
• Tand door lip
• Urineweginfectie

Het kan dus voorkomen dat u voor uw klachten niet meer door de huisarts zelf gezien hoeft te worden, maar een afspraak krijgt op het spreekuur van Milou Effing-Craenen.

Praktijkondersteuner GGZ en Jeugd

mw. Marianne Oudenhoven (algemeen)
mw. Eveline Sijbers (algemeen)

mw. Silvie Janssen (jeugd)

 

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en preventie.

De praktijkondersteuner Jeugd is vanuit het Centrum Jeugd en Gezin beschikbaar voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. De werkzaamheden zijn gericht op eenvoudige en complexe opvoed- en opgroeivragen, vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte en toeleiding naar gespecialiseerde zorg.