Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens

Telefoonnummer+31 (0)495- 63 28 28
AdresLoverstraat 6, 6031VD Nederweert

Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens

mw. Linda Slabbers
 
Een praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl (o.a. stoppen-met-roken) en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner beschikt over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten kan behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal zo nodig ook patiënten bezoeken.

 

mw. Milou Effing-Craenen
 
Onze assistente Milou Effing-Craenen heeft de SOH opleiding afgerond. De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) ondersteunt de huisarts door zelfstandig patiënten op haar spreekuur te zien. Milou is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen en klachten zelfstandig en volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Indien nodig raadpleegt zij de huisarts.

De spreekuurondersteuner ziet onder andere de volgende aandoeningen:
• Keelklachten
• Neusbloeding
• Bijholteontsteking / verkoudheid
• Scheur-/ snij-/ schaafwond
• Bijtwond
• Brandwond
• Enkelletsel/ teenletsel
• Bloeduitstorting onder nagel
• Allergische huidreacties / Corpus alienum huid
• Insectenbeet / tekenbeet
• Tand door lip
• Urineweginfectie

Het kan dus voorkomen dat u voor uw klachten niet meer door de huisarts zelf gezien hoeft te worden, maar een afspraak krijgt op het SOH spreekuur.

 

Praktijkondersteuner GGZ 

mw. Liesbeth Verdonk 
mw. Eveline Sijbers 

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en preventie.

 

Praktijkondersteuner Jeugd 

mw. Sanne Maas

 

Het proces van opvoeden en opgroeien kent mooie en leuke momenten, maar gaat niet altijd zonder uitdagingen. Er zijn situaties waarin extra ondersteuning van pas komt.

Het is volkomen normaal om vragen te hebben over opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. De praktijkondersteuner jeugd staat klaar om te ondersteunen bij grote en kleine vragen.

Mogelijk maken jullie zich zorgen over zaken zoals school, het leggen van sociale contacten of andere aspecten die invloed hebben op jullie gezinssituatie.

Samen bespreken we wat jullie nodig hebben om deze zorgen aan te pakken. Dit kan variëren van praktische tips en adviezen waarmee jullie zelfstandig verder kunnen tot een meer gestructureerde aanpak als de vragen ingewikkelder zijn.

Mocht de geboden ondersteuning onvoldoende blijken, dan onderzoeken we gezamenlijk de mogelijkheden van gespecialiseerde jeugdhulp.

Je kunt bij praktijkondersteuner jeugd terecht met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien, vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar.

De praktijkondersteuner jeugd biedt ondersteuning bij:

  • Eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • Complexe opvoed- en opgroeivragen
  • Vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte

Doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget)